Logo Fulco Financien
Triodos Bank
NL53 TRIO
0198 4991 08

K.v.K.
04045140

BTW-nummer:
NL068982963B01

Keuzes in de werkkostenregeling?

Terug

09-12-2015 |

Eind december 2014 schreef ik u reeds over de werkkostenregeling welke m.i.v. 2015 verplicht werd. Nu we (uiterlijk) in januari 2016 definitief moeten afrekenen wil ik u er nogmaals even op attenderen.

 

De hoofdregel van de werkkostenregeling is als volgt:

Alles wat een werknemer uit hoofde van zijn arbeidsovereenkomst ontvangt is loon.

Van de werkgever wordt verwacht dat hij aangeeft (d.w.z. schriftelijk vastlegt) waar dit loon uit bestaat.

Loon bestaat uit: werknemersloon (loon dat altijd wordt belast met loonheffingen) en uit eindheffingsloon (loon waarover 80% eindheffing wordt berekend of loon waarover geen eindheffing of loonheffingen wordt berekend).

Heeft de werkgever een vrije keuze tussen werknemersloon en eindheffingsloon? In principe wel, maar er zijn uitzonderingen, denk daarbij aan de auto van de zaak.

Voor de werkgever is het van belang vergoedingen, verstrekkingen of ter beschikkingstellingen onder het eindheffingsloon vast te leggen en wel op het moment van vergoeden, verstrekken of ter beschikkingstellen.

Heeft u eenmaal een keuze gemaakt, dan is die keuze definitief.

In het kort:

U moet - rekening houdend met de gebruikelijkheidstoets – de vergoeding, de verstrekking of de ter beschikkingsstelling eerst aanwijzen als eindheffingsbestanddeel. Vormvoorschriften bij deze aanwijzing ontbreken.

Het standpunt van de Belastingdienst is dat u slechts dan recht hebt op vrijstellingen uit het regime van de werkkostenregeling als u het loonbestanddeel  heeft gelabeld.

Let op: ook de beroemde (tot 2015 altijd belastingvrije) € 0,19 kilometervergoeding behoort tot het loon. Dus ook etiketteren, anders is deze vergoeding gewoon belast.

 

Gegroet,

 

Fulcix

Neo Bonus

Algemene voorwaarden      © 2024